Home » Disclaimer

Disclaimer

E-mail

De e-mailinhoud die door FlexOnYou wordt verzonden, is gericht aan de e-mailontvanger en dit is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan ​​deze informatie te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken aan derden. U heeft per abuis een e-mail ontvangen van FlexOnYou, wij vragen u direct contact op te nemen met de afzender door de e-mail te beantwoorden. We vragen je om de foutieve e-mail te verwijderen en de inhoud van de e-mail aan niemand bekend te maken. FlexOnYou aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de overbrenging, onvolledigheid, onjuistheid of het verkeerde tijdstip van de inhoud van een verzonden e-mail, ook niet voor virussen verzonden via de e-mail.

FlexOnYou Website

De website van FlexOnYou bevindt zich in een permanent ontwikkelproces. Ondanks de dagelijkse inspanningen van FlexOnYou om de structuur van de site in stand te houden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Als je opmerkingen, vragen of suggesties hebt met betrekking tot de inhoud van de website van FlexOnYou, kun je deze sturen naar recruitment@flexonyou.nl. Neem ook contact met ons op als u van mening bent dat de site onvolledig is of fouten bevat.

FlexOnYou kan er niet voor instaan ​​dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. FlexOnYou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Het bedrijf FlexOnYou is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van informatie die via deze site is verkregen.